מימון משולב לניהול אימפקט אפקטיבי

השגת יעדי הפיתוח הבינלאומי של האו”ם (The UN Sustainable Development Goals) הוא יעד גלובאלי בקנה מידה חסר תקדים. מדובר במאמץ אדיר, המחייב אותנו להתגבר על פערים פוליטיים וגאוגרפיים ולבסס שיתופי פעולה חוצי מגזרים ויבשות.

אל לנו לשכוח: יעדי הפיתוח הבינלאומי ברי השגה. כוח האדם המוכשר, היכולות המתקדמות ואפילו המימון הנדרש להשגת יעדי האו”ם והבטחת עתיד טוב יותר עבורנו ועבור ילדינו – כולם כבר קיימים. האתגר האמיתי קשור ביכולתנו לחשוב מחדש על השימוש המיטבי במשאבים העומדים לרשותנו. רק כאשר נשכיל לאגד יחדיו את כל משאבינו הקולקטיביים נוכל למקסם את האימפקט הכולל שלהם.

לאור זאת, קרן מנומדין מובילה גישת פעולה מגוונת לאימפקט. בשילוב כוחות סינרגטי של הון אנושי, יצירתי וכלכלי, אנחנו מפתחים שרשרת-ערך שמעניקה מענה הוליסטי לצרכי פיתוח חשובים של העולם. שימוש אסטרטגי במודל המימון המשולב מאפשר לנו למשוך הון נוסף, ציבורי ופרטי, ולתעל אותו לטובת יצירה וטיפוח של אימפקט משמעותי וארוך טווח.

דרך הפעולה שלנו היא ערכית ופרגמטית בעת ובעונה אחת: אנו מאמינים ב“דיוק אמפתי” כאבן יסוד בגישת פתרון הבעיות שלנו. בתהליך העבודה שלנו אנו מבקשים להתייחס תמיד לשורשיהן של הבעיות המורכבות אותן אנו מזהים, ולא רק לסימפטומים שלהן, ולפתח בהתאם פתרונות יצירתיים, הוליסטים ובעלי השפעה מקסימלית. תוך יישום מודל המימון המשולב, אנחנו ממזגים בצורה שיטתית בין פילנתרופיה אסטרטגית, השקעות אימפקט, ושיתופי פעולה בין-מגזריים, ועל ידי כך מבטיחים שינוי מערכתי בכל מקום בו אנו פועלים ברחבי העולם.

**

מהו מודל המימון המשולב?

מימון משולב הוא שיטת מימון חדשנית, אשר עושה שימוש אסטרטגי בכספים ממקורות פילנתרופיים בכדי למשוך הון ממקורות חדשים, תקציבי ממשלה והשקעות פרטיות, ולהפנות אותו לטובת מטרות חברתיות או סביבתיות.

פלטפורמת המימון המשולב של קרן מנומדין לניהול אימפקט חברתי

01

פעילות מתוך כוונה

"הצהרת בעיה"

 • זיהוי תחומי השפעהמומחיות ביצועית
 • הצבת יעדיםמיקוד תחומי הפעילות
 • ציון אבני בוחןהלימה ליעדי הפיתוח הבינלאומי (SDG)

02

עיצוב דרך הפעולה

מתודולוגיית תיאוריית השינוי

 • מיפוי ומחקר מקדיםאיתור הזדמנויות
 • תכנון פתרון שרשרת הערך"המתווך ההוגן"
 • אמידה של גישה הוליסטית לשותפות בין-מגזריתשיתוף פעולה ציבורי-פרטי

03

פלטפורמת האימפקט המשולב

יישום מיטבי של שרשרת הערך

 • השקעות אימפקטלמנף אימפקט
 • פילנתרופיה אסטרטגיתלאפשר אימפקט
 • שיתופי פעולה בין-מגזרייםלבסס אימפקט

04

הערכת אימפקט

שקיפות של מדידה ותוצאות, והפקת דוח משוב

 • מעקב אחר תוצאותיעדי-ביניים מוצהרים מראש וממדי IMP
 • מדידת ביצועיםR.O.I ומעבר: ההחזר על ההשקעה והאימפקט המושג
 • שיתוף והפקת לקחיםסיוע ללמידת עמיתים

05

הרחבה וקיימות

אימפקט בר-קיימא ומתמשך לאורך זמן

 • יצירת ספר הדרכההנחיות ליישום בהיקף נרחב
 • התרחבות, קיימות ושקיפותגופים ממשלתיים וציבוריים
 • הרחבת המודלעיבוד מחדש להתאמה קהלי יעד וסקטורים נוספים
דיוק אמפתי