מימון משולב לאימפקט אפקטיבי

השגת יעדי הפיתוח הבינלאומי של האו”ם (The UN Sustainable Development Goals) הוא יעד גלובאלי בקנה מידה חסר תקדים. מדובר במאמץ אדיר, המחייב אותנו להתגבר על פערים פוליטיים וגאוגרפיים ולבסס שיתופי פעולה חוצי מגזרים ויבשות.

אל לנו לשכוח: יעדי הפיתוח הבינלאומי ברי השגה. כוח האדם המוכשר, היכולות המתקדמות ואפילו המימון הנדרש להשגת יעדי האו”ם והבטחת עתיד טוב יותר עבורנו ועבור ילדינו – כולם כבר קיימים. האתגר האמיתי קשור ביכולתנו לחשוב מחדש על השימוש המיטבי במשאבים העומדים לרשותנו. רק כאשר נשכיל לאגד יחדיו את כל משאבינו הקולקטיביים נוכל למקסם את האימפקט הכולל שלהם.

לאור זאת, קרן מנומדין מובילה גישת פעולה ייחודית וממנפת מודל מימון משולב, הממזג בין הון אנושי, יצירתי וכלכלי. דרך הפעולה שלנו היא ערכית ופרגמטית בעת ובעונה אחת: אנו מאמינים ב“דיוק אמפתי” כאבן יסוד בגישת פתרון הבעיות שלנו. בתהליך העבודה שלנו אנו מבקשים להתייחס תמיד לשורשיהן של הבעיות המורכבות אותן אנו מזהים, ולא רק לסימפטומים שלהן, ולפתח בהתאם פתרונות יצירתיים, הוליסטים ובעלי השפעה מקסימלית. תוך יישום מודל המימון המשולב, אנחנו ממזגים בצורה שיטתית בין פילנתרופיה אסטרטגית, השקעות אימפקט, ושיתופי פעולה בין-מגזריים, ועל ידי כך מבטיחים שינוי מערכתי בכל מקום בו אנו פועלים ברחבי העולם.

פלטפורמת אימפקט המימון המשולב של קרן מנומדין

01

פעילות מתוך כוונה

זיהוי תחומי ההשפעה

  • הצבת יעדיםמיקוד תחומי הפעילות
  • הגדרת מדדי ההצלחההלימה עם יעדי הפיתוח הבינלאומי

02

עיצוב דרך הפעולה

הערכת תרחישי השינוי

  • ביצוע מחקר מקדיםאיתור איזורי הזדמנות
  • הערכה אסטרטגיתאומדן סיכונים וסיכויים כלכליים וחברתיים פוטנציאל לערך מוסף

03

פלטפורמת האימפקט המשולב

הגדרת מתודולוגיית התערבות מיטבית

  • השקעות אימפקטלמנף אימפקט
  • פילנתרופיה אסטרטגיתלאפשר אימפקט
  • שיתופי פעולה בין-מגזרייםלבסס אימפקט

04

הערכת אימפקט

מדידה כמותית ותיקוף אימפקט

  • מעקב אחר תוצאותיעדי-ביניים מוצהרים מראש
  • מדידת ביצועיםהחזר על השקעה - תשואה כלכלית מעבר ל-ROI: האימפקט המושג
  • הפקת והפצת לקחיםשיתוף ולמידת עמיתים
דיוק אמפתי