סיכום הביקור בפרוייקטים של קרן מנומדין וקבוצת מיטרלי באנגולה

צוות קרן מנומדין
מרץ 1, 2020

לאחר שנים רבות של פעילות לשיפור חייהם של אנשים והעצמת הקהילות במדינות מתפתחות, הקים חיים טייב את קרן מנומדין, שמטרתה לקדם השפעה חברתית באמצעות פילנתרופיה, השקעות אימפקט, שותפויות עם גופים בינלאומיים, ומיקסום המשאבים האנושיים והמקצועיים של קבוצת מיטרלי. הסרט הוא תוצאה של רשמים מביקור של אנשי עסקים מובילים ופעילים חברתיים בפרויקטים של קרן מנומדין וקבוצת מיטרלי באנגולה.

למגזין