יוצרים אימפקט חברתי

כמי שמונעים מתוך חזון, עבודתנו מוקדשת לקידום שגשוג ולהעצמה של אנשים. במציאות כאוטית, אנו מנווטים לאורם של יעדי הפיתוח הבינלאומי של האו”ם (The UN Sustainable Development Goals), וכך מבטיחים שמאמצינו יחוללו אימפקט חברתי שייטיב עם הכלל.

מהו אימפקט חברתי?

זהו ההערך החיובי שפעילותנו יוצרת והשפעתו על רווחתם של יחידים וקהילות. כעת, יותר מתמיד, אנו מוודאים שעבודתנו משרתת את כל בעלי העניין, ושהאימפקט החברתי שהיא יוצרת בר-קיימא וארוך טווח.

אנו מאמינים בכוחם של עסקים ושל הון לייצר את הטוב והמיטיב. בין אם במיזם של פילנתרופיה אסטרטגית, בהשקעת אימפקט, או בשיתופי פעולה בין-מגזריים, אנו ממנפים הזרמה של הון רק כדי להניע את הכדור או להאיץ את מהירותו. מטרתנו היא הבניית מסלול שבו יוכל להתקדם בעצמו.

אנו עובדים יחד עם שותפינו, ומנתחים את אתגרי הליבה, היכולות, והפוטנציאל שלהם. לאחר מכן נבנה יחד אסטרטגיות חדשניות, שייצרו אימפקט חברתי, כלכלי, וסביבתי בדרכים בנות קיימא, אשר ניתנות למדידה ולהרחבה.