כנפיים של קרמבו בלקיה

הנגשת פעילות בלתי פורמלית לילדים ונוער עם וללא צרכים מיוחדים בהובלת מנהיגים צעירים מהחברה הבדואית, על ידי הקמת תנועת נוער בשעות אחה”צ ביישוב הבדואי לקיה.

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין: סניף לקיה של כנפיים של קרמבו, פעילויות מהנות לילדים בעלי מוגבלויות.

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין: סניף לקיה של כנפיים של קרמבו, פעילויות מהנות לילדים בעלי מוגבלויות.

האתגר

שיעור הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בחברה הבדואית גבוה משיעורם בחברה הישראלית ויחס החברה אליהם עלול לכלול בושה, הסתרה והדרה מהמרחב הציבורי. המערכות הציבוריות המקומיות בחברה הבדואית מתמודדות עם מחסור תקציבי הבא לידי ביטוי בהיעדר שירותים עבור ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים, ולמרביתם אין מסגרת פעילות לשעות שלאחר בית הספר.

ההזדמנות

הקרן יזמה ותומכת בהקמת סניף ‘כנפיים של קרמבו’ ביישוב בו אין מסגרת פעילות לילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים. הפעילות בלקיה תובל על ידי משתתפי ובוגרי “מאיץ כוכבים“, שבו הקרן מעורבת כבר מספר שנים. הפעילות בסניף משלבת חונכות אישית במסגרת קבוצתית עם ליווי של בני נוער מהחינוך הכללי ותורמת לפעילות משותפת אשר מגבירה את המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ונגישות חברתית, תוך מתן מענה לצרכים הרגשיים והחברתיים, והשתלבותם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים בחברה הבדואית והישראלית. פעילות הסניף בשיתוף עם “מאיץ כוכבים” צפויה לתרום לשינוי תפיסה בקרב החברה הבדואית ולחשוף את דור המנהיגות הבא של החברה לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים.

פרויקטים דומים

פרויקט מאיץ כוכבים של עמותת כוכבי המדבר, פעילות לפיתוח מנהיגות בדואית צעירה. - קרן מנומדין

מנהיגות · 2017-2023

מאיץ כוכבים: פיתוח מנהיגות בדואית צעירה

חיזוק והעצמת דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה ופורצת דרך, המייצגת...

תמיכה בפעילות עמותת שלוה להעצמת ילדים עם מוגבלויות, חניכי שלוה במרתון ירושלים. התמונות באדיבות עמותת שלוה - פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין

בעלי מוגבלויות · 2015 - 2020

שלוה

תמיכה בפעילות העמותה להעצמת ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, אשר מתחייבת...

בעלי מוגבלויות · אפריל 2020

בית הגלגלים: פעילות מרחוק בימי הקורונה

בית שני לאנשים עם מוגבלות פיזית הנותן כלים לחיים עצמאיים ומשמעותיים....

פילנתרופיה אסטרטגית