קואופרטיב תפירה לנשים

קואופרטיב הנשים שהקימה קרן הפונדסאו לתרבות ואומנות, שהיא הזרוע של קרן מנומדין באנגולה, מקדם העצמת נשים באמצעות הכשרה מקצועית. הנשים עוברות חניכה אישית וליווי מעשי לניהול עסק, אשר יאפשר להן להגיע לעצמאות כלכלית.

השקעת אימפקט של קרן מנומדין באנגולה: פרויקט קואופרטיב התפירה, עסק חברתי להכשרה מקצועית לנשים בלואנדה.

השקעת אימפקט של קרן מנומדין באנגולה: פרויקט קואופרטיב התפירה, עסק חברתי להכשרה מקצועית לנשים בלואנדה.

האתגר

לחלק גדול מן הנשים המקומיות בלואנדה אין אפשרות לרכוש השכלה בסיסית או כישורים מקצועיים שיאפשרו להן עצמאות כלכלית. תפיסה של עבודה משותפת וחלוקת אחריות אינה רווחת, ולרוב הן מעדיפות לעבוד לבד או לא לעבוד כלל.

ההזדמנות

קואופרטיב הנשים מאפשר לנשים מקומיות חסרות השכלה ומקצוע, לרכוש מיומנות בתפירה כחלק מקבוצת נשים. יחד עם המיומנות המקצועית, הנשים עוברות הכשרה בניהול עסק עצמאי, שיווק, ניהול מלאי, פיתוח מוצרים, ניהול הוצאות והשקעות, על מנת לצאת לדרך עצמאית ולהקים עסק משלהן. מרבית הרווחים ממכירת המוצרים שייעשו במהלך תקופת ההכשרה יועברו לנשים, והיתר יושקעו במרכז הקהילתי על מנת להמשיך לקיים את פעילותו.

אימפקט חברתי

25 נשים עובדות יחד בעסק שהקימו למוצרי תפירה שונים.

21 נשים לומדות כיום תפירה באופן קבוע.
1,600 מסיכות נתפרו בקואופרטיב והועברו לצוותים הרפואיים בתקופת הקורונה.

פרויקט הכשרה מקצועית באנגולה, קואופרטיב התפירה לנשים.

פרויקטים דומים

בריאות · משנת 2007

הצל ליבו של ילד אפריקה

שיתוף פעולה ייחודי לקידום טיפול קרדיולוגי איכותי לילדים הסובלים ממחלות לב...

עיחעכגחעכ

חינוך · משנת 2006

בית הספר לתרבות ואומנות באנגולה

חשיפה לתרבות ואומנות משפיעה על היכולת לפתח יצירתיות, וכלים בסיסיים כמו...

פילנתרופיה אסטרטגית