קואופרטיב העצמת נשים באנגולה

העצמת נשים מקומיות על ידי הכשרה מקצועית, חניכה אישית וליווי מעשי לניהול עסק ובכדי לאפשר עצמאות כלכלית.

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין באנגולה: הכשרה מקצועית לנשות לואנדה, קואופרטיב התפירה.

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין באנגולה: הכשרה מקצועית לנשות לואנדה, קואופרטיב התפירה.

האתגר

לחלק גדול מן הנשים המקומיות בלואנדה אין אפשרות לרכוש השכלה בסיסית או כישורים מקצועיים שיאפשרו להן עצמאות כלכלית. תפיסה של עבודה משותפת וחלוקת אחריות אינה רווחת, ולרוב הן מעדיפות לעבוד לבד או לא לעבוד כלל.

ההזדמנות

קואופרטיב הנשים מאפשר לנשים מקומיות חסרות השכלה ומקצוע, לרכוש מיומנות בתפירה כחלק מקבוצת נשים. יחד עם המיומנות המקצועית, הנשים עוברות הכשרה בניהול עסק עצמאי, שיווק, ניהול מלאי, פיתוח מוצרים, ניהול הוצאות והשקעות, על מנת לצאת לדרך עצמאית ולהקים עסק משלהן. מרבית הרווחים ממכירת המוצרים שייעשו במהלך תקופת ההכשרה יועברו לנשים, והיתר יושקעו במרכז הקהילתי על מנת להמשיך לקיים את פעילותו.

האימפקט

25 נשים עובדות יחד בעסק שהקימו למוצרי תפירה שונים.

21 נשים לומדות כיום תפירה באופן קבוע.
1,600 מסיכות נתפרו בקואופרטיב והועברו לצוותים הרפואיים בתקופת הקורונה.

פרויקט הכשרה מקצועית באנגולה, קואופרטיב התפירה לנשים.

פרויקטים דומים

בריאות, רווחה · 2009

הצל ליבו של ילד

מיזם הומנטירי בינלאומי, המאתר ילדים ממדינות מתפתחות הזקוקים לניתוחי לב מצילי...

חינוך · 2020

פוקוס 2050

מיזם פוקוס 2050 הינו מרכז לימודי, הראשון מסוגו באנגולה, המנגיש ידע...

עיחעכגחעכ

חינוך · 2006

בית הספר לתרבות ואומנות באנגולה

חשיפה לתרבות ואומנות משפיעה על היכולת לפתח יצירתיות, וכלים בסיסיים כמו...

פילנתרופיה אסטרטגית