Housing Fund for People With Disabilities

קרן הדיור לאנשים עם מוגבלויות הוקמה במטרה לפתח מכשיר פיננסי בעל אוריינטציה חברתית כחלק ממודל של השקעות אימפקט. דרך הקרן מתבצעת רכישת דירות המיועדות לאנשים בעלי מוגבלויות, כך שיוכלו ליהנות ממקום מגורים יציב, לבנות חיים עצמאים ולהשתלב בקהילה.

האתגר

אנשים בעלי מוגבלות מתקשים למצוא מקום מגורים בקהילה. בעלי דירות רבים מסרבים להשכיר את נכסיהם לאנשים עם מוגבלות, או מסרבים להאריך חוזי שכירות קיימים בשל לחץ של השכנים. לצד זאת, קיים גם מחסור בארגונים המציעים מגורים עצמאיים לאנשים בעלי מוגבלויות, כך ש 23,500 מבוגרים בעלי מוגבלות נאלצים להמשיך לגור עם הוריהם. תופעה זו מונעת את השתלבותם בקהילה באופן יציב ועצמאי.

ההזדמנות

קרן הדיור לאנשים עם מוגבלויות תגייס משקיעי אימפקט, המוכנים להסתפק בתשואה נמוכה יותר מתשואת השוק לאור ההכרה בתמורה החברתית הנלווית להשקעה. קרן הדיור תרכוש דירות למבוגרים, שיעברו שיפוץ והתאמה לחניכים, מה שיבטיח להם בית בטוח לטווח ארוך. לצד זאת הקרן תעניק לדיירים ליווי מקצועי יום-יומי, השמה בתעסוקה מתאימה, הדרכה לעצמאות ותבנה יחד איתם תהליך למימוש יכולותיהם בכדי לשפר ככל הניתן את איכות חייהם.

 

פרויקטים דומים

בריאות

EyeControl

EyeControl שואפים לשפר את איכות החיים ויכולת התקשורת של חולי ניוון...

בריאות

Biobeat

פלטפורמת הניטור הרפואי של Biobeat מודדת מדדים חיוניים באופן מדויק, באמצעות...

החברה הישראלית

Si3 – Social Impact Investment in Israel

Si3 (השקעות באימפקט חברתי בישראל) היא יוזמה של מגבית בריטניה- UJIA...

השקעות אימפקט