תוכנית הרווחה הלאומית:
הזכות לרווחה טובה

תוכנית רווחה לאומית יישומית, אשר מתווה מפת דרכים עבור מקבלי ההחלטות לחיזוק מערכות הרווחה והתמיכה במטרה להבטיח את חוסנה החברתי של מדינת ישראל.

הרקע

שירותי הרווחה שמעניקה המדינה חיוניים עבור קשת רחבה של אתגרים וקשיים כלכליים, בריאותיים, נפשיים או חברתיים. בישראל, למעלה ממיליון אזרחים תלויים כיום בסיוע ובתמיכה של מערכת הרווחה לצורך קיומם והשתתפותם המועילה בחברה. עבור רבים, התמיכה שמעניקה מערכת הרווחה הינה התמיכה הזמינה היחידה.

האתגר

למרות שביחס למדינות רווחה אחרות מדינת ישראל מתמודדת עם טווח רחב יותר של אתגרים דמוגרפיים וביטחוניים אשר מחייבים סיוע מצד רשויות הרווחה, שיעור ההוצאה הציבורית על שירותי רווחה בישראל הוא מהנמוכים במדינות ה-OECD. המחסור במשאבים ובכוח אדם מתבטא בזמינות מוגבלת ובאיכות בלתי מספקת של השירותים בעת הצורך, ובא לידי ביטוי בתחושות תסכול ואי שביעות רצון הן מצד מקבלי השירות והן מצד העובדים.

"הזכות לרווחה טובה": מייסד ונשיא קרן מנומדין חיים טייב עם צוות המומחים. צילום: קרן מנומדין

“הזכות לרווחה טובה”: מייסד ונשיא קרן מנומדין חיים טייב עם צוות המומחים. צילום: קרן מנומדין

ההזדמנות

התוכנית האסטרטגית הזכות לרווחה טובה שיזמה קרן מנומדין, מתווה מפת דרכים עבור מקבלי ההחלטות לרפורמה כוללת וארוכת טווח, שתבטיח את חוסנה החברתי של מדינת ישראל בתקופות שגרה ובעתות משבר. התוכנית פותחה במשך שנתיים על ידי מומחי רווחה בכירים, בהובלת פרופסור ג’וני גל, והיא משלבת ידע אקדמי-מחקרי מתקדם, ניתוח השוואתי של שירותי הרווחה במדינות ה- OECD, והיכרות מעמיקה של אנשי המקצוע והאתגרים בשטח.

התוכנית מורכבת מ-11 פרקים, אשר עוסקים במגוון הנושאים להם מערכת הרווחה בישראל נדרשת לתת מענה, ובהם עוני, אבטלה, אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים, ילדים ובני נוער בסיכון, משילות, רגולציה, ועוד. בתוכנית מפורטות המלצות מעשיות בכל אחד מהנושאים המוצגים.

המלצותיה העיקריות של התוכנית כוללות הגדלה משמעותית של התקציבים והמשאבים המופנים לטובת שירותי הרווחה בישראל וחקיקת ‘חוק שירותי רווחה’, שמטרתו להבטיח את זכותם של אנשים לבחור את סוג והיקף שירותי הרווחה להם הם זקוקים. הנוסח הסופי התקבל בשיתוף גורמי המקצוע במשרד הרווחה.

לצפייה: תוכנית הזכות לרווחה טובה

פרויקטים דומים

חינוך ותעסוקה · משנת 2019

הדרך הטובה

מיזם המספק לצעירים וצעירות מוכשרים באנגולה תוכנית תמיכה, העצמה והדרכה לפיתוח...

שותפויות · משנת 2024

תוכנית הרווחה הלאומית:
מהדורת חרבות ברזל

תוכנית רווחה לאומית, יישומית ומקיפה שמבטיחה התמודדות יעילה של מערכת הרווחה...

שותפים: קרן מנומדין, משרד הרווחה והביטחון החברתי, האוניברסיטה העברית בירושלים

שותפויות · משנת 2023

התוכנית לקידום חוסן רשותי

תוכנית ייעודית לקידום יכולתן של רשויות מקומיות באזורי קו העימות להעניק...

שותפים: קרן מנומדין, רשויות מקומיות, גופים וארגונים רלוונטיים

שיתופי פעולה בין-מגזריים