הקונגרס הישראלי

הקונגרס הישראלי הוא מיזם חברתי משותף לאנשי אקדמיה, עסקים ועשיה ציבורית, אשר מטרתו היא לשנות את השיח הציבורי בישראל ולהפחית את המתחים בחברה הישראלית, וזאת באמצעות שיטות של גישור ובניית הסכמות כדרך לפתרון קונפליקטים חברתיים.

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן ופרופ' אליקים רובינשטיין, יור הפורום המייעץ של הקונגרס הישראלי.

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין: הקונגרס הישראלי. פרופ’ אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן ופרופ’ אליקים רובינשטיין, יו”ר הפורום המייעץ של הקונגרס הישראלי.

האתגר

המתח הטמון בזהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הוא אחד המתחים המרכזיים המלווים את החברה הישראלית. סקר שנערך על ידי הקונגרס הישראלי מגלה שהציבור בישראל חושב שהחברה מפולגת ורוצה להתלכד, אך אינו מאמין כי הדבר אפשרי. בין המגזרים השונים בישראל שורר חשד, ניכור וחוסר אמון. הפסיפס האנושי והתרבותי המרכיב את המדינה, מייצר אתגרים ומורכבויות.

ההזדמנות

הקונגרס שואף לסייע לחברה הישראלית להכיל מורכבויות, לנהל שיח פרודוקטיבי במצבי אי-הסכמה ולסלול דרך ברורה לניהול וליישוב מחלוקות חברתיות בעזרת מתודולוגיה של גישור וישוב סכסוכים. אנו מאמינים כי מתודולוגיה זו יכולה להוות מודל לדיונים ולשיח בין המגזרים השונים במצבי חיכוך, תאפשר להגיע להסכמות בסוגיות שבמחלוקת ותבטיח את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. באמצעות מועצות הסכמה המשלבות נציגים ממגוון מגזרים, נעשה תהליך דיון וגישור מעמיק, על מנת שנציגים אלו יחזרו אל קהילותיהם וינהיגו על פי המתודולוגיה שבה השתמשו בקונגרס. בנוסף, הקונגרס שם מטרה להגיע אל הקהילה הרחבה על ידי פעילות דיגיטל במדיות החברתיות.

אימפקט חברתי

381,000 גולשים נחשפים לפעילות הקונגרס בדיגיטל מדי חודש.

192 משתתפים במועצות ההסכמה.
22,780 תלמידי תיכון וסטודנטים עברו תוכניות חינוכיות של הקונגרס.

הקונגרס הישראלי: מועצת ההסכמות בפעולה, האירוע השנתי של הקונגרס הישראלי.

פרויקטים דומים

שותפויות · משנת 2020

מיזם קואליציית “היום שאחרי”

במטרה לתת מענה אסטרטגי לפערים החברתיים והכלכליים שהועצמו בישראל בעקבות מגיפת...

קרן מנומדין, תנועת אור, Social Finance Israel, קרן קירש, האגף לתכנון ופיתוח הון אנושי במשרד הפנים ומרכז השלטון המקומי

פרויקט מאיץ כוכבים של עמותת כוכבי המדבר, פעילות לפיתוח מנהיגות בדואית צעירה. - קרן מנומדין

מנהיגות · משנת 2017

מאיץ כוכבים – כוכבי המדבר

חיזוק והעצמת דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה ופורצת דרך, המייצגת...

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין של פיתוח מנהיגות דרוזית

מנהיגות · משנת 2020

אעלאם – תכנית לפיתוח מנהיגות דרוזית אזרחית

צעירים וצעירות דרוזים מובילים ומנהיגים, המשפיעים בקביעת סדר היום החברתי בזירת...

פילנתרופיה אסטרטגית