Si3 – Social Impact Investment in Israel

Si3 (השקעות באימפקט חברתי בישראל) היא יוזמה של מגבית בריטניה- UJIA – שמוסיפה נדבך נוסף לפילנתרופיה המסורתית, בפתיחת ערוץ השקעות אימפקט בישראל. Si3 משתמשת בגישה מתקדמת בכדי להניע את השינוי החברתי בישראל על ידי השקעה בפרויקטים בעלי השפעה חברתית גבוהה, המחזקים את הקהילות החלשות ביותר.

שיתוף פעולה של קרן מנומדין עם Si3 לקידום השקעות אימפקט בישראל: המיזם החברתי אל-סאנאבל קייטרינג.

שיתוף פעולה של קרן מנומדין עם Si3 לקידום השקעות אימפקט בישראל: המיזם החברתי אל-סאנאבל קייטרינג.

האתגר

תמיכה פילנתרופית מסורתית התבססה על אמונה, רגש והענקת מענקים לפי מדיניות כללית. בשנים האחרונות ישנה הבנה כי פילתנרופיה מסורתית אינה עובדת בצורה יעילה, וכי קשה יהיה להשיג פיתרון לבעיות חברתיות מהותיות ללא נתינה מושכלת ורצון לראות תוצאות מדידות.

ההזדמנות

קרן מנומדין הצטרפה לועדת ההשקעות של SI3 המשקיעה ביזמים, ארגונים ויוזמות בישראל שמטרתם יצירת השפעה חברתית בת קיימא, מדידה ומועילה, לצד תשואה פיננסית. Si3 השקיעה בעשרות פרויקטים בעלי השפעה חברתית בתחומים כגון התחדשות עירונית, מיקרו-מימון וחיזוק העדה האתיופית, החברה הבדואית, הקהילה החרדית ואוכלוסיית הילדים בעלי המוגבלויות בישראל.

פרויקטים דומים

אב טיפוס

Academy Impact

האקדמיה היא חממה למחקר ופיתוח של מושגים חדשניים בעלי פוטנציאל השפעה...

מנהיגות · 2020

תכנית פיתוח מנהיגות דרוזית אזרחית (מעשה)

צעירים וצעירות דרוזים מובילים ומנהיגים, המשפיעים בקביעת הסדר החברתי בזירת השירות...

מנהיגות · 2017

מאיץ כוכבים – כוכבי המדבר

חיזוק והעצמת דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה ופורצת דרך, המייצגת...

השקעות אימפקט