Si3 – השקעות אימפקט חברתי בישראל

Si3 (השקעות באימפקט חברתי בישראל) היא יוזמה של מגבית בריטניה – UJIA – שמוסיפה נדבך נוסף לפילנתרופיה המסורתית, בפתיחת ערוץ השקעות אימפקט בישראל. Si3 משתמשת בגישה מתקדמת בכדי להניע את השינוי החברתי בישראל על ידי השקעה בפרויקטים בעלי השפעה חברתית גבוהה, המחזקים את הקהילות החלשות ביותר.

שיתוף פעולה של קרן מנומדין עם Si3 לקידום השקעות אימפקט בישראל - המיזם החברתי לב19, לשילוב נשים חרדיות אורתודוכסיות בשוק העבודה

שיתוף פעולה של קרן מנומדין עם Si3 לקידום השקעות אימפקט בישראל: המיזם החברתי לב19, לשילוב נשים חרדיות אורתודוכסיות בשוק העבודה. בתמונה העליונה: המיזם החברתי אל-סאנאבל קייטרינג. צילום: Si3

האתגר

תמיכה פילנתרופית מסורתית התבססה על אמונה, רגש והענקת מענקים לפי מדיניות כללית. בשנים האחרונות ישנה הבנה כי פילתנרופיה מסורתית אינה עובדת בצורה יעילה, וכי קשה יהיה להשיג פיתרון לבעיות חברתיות מהותיות ללא נתינה מושכלת ורצון לראות תוצאות מדידות.

ההזדמנות

קרן מנומדין הצטרפה לועדת ההשקעות של SI3 המשקיעה ביזמים, ארגונים ויוזמות בישראל שמטרתם יצירת השפעה חברתית בת קיימא, מדידה ומועילה, לצד תשואה פיננסית. Si3 השקיעה בעשרות פרויקטים בעלי השפעה חברתית בתחומים, כגון: התחדשות עירונית, מיקרו-מימון וחיזוק העדה האתיופית, החברה הבדואית, הקהילה החרדית ואוכלוסיית הילדים בעלי המוגבלויות בישראל.

פרויקטים דומים

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין של פיתוח מנהיגות דרוזית

מנהיגות · משנת 2020

אעלאם – תכנית לפיתוח מנהיגות דרוזית אזרחית

צעירים וצעירות דרוזים מובילים ומנהיגים, המשפיעים בקביעת סדר היום החברתי בזירת...

פרויקט מאיץ כוכבים של עמותת כוכבי המדבר, פעילות לפיתוח מנהיגות בדואית צעירה. - קרן מנומדין

מנהיגות · משנת 2017

מאיץ כוכבים – כוכבי המדבר

חיזוק והעצמת דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה ופורצת דרך, המייצגת...

השקעות אימפקט בחברת קמא-טק, המסייעת בשילוב חרדים במגזר ההיי טק הישראלי | קרן מנומדין

חינוך ותעסוקה

אקסטרא-טק

חברת אקסטרא-טק פועלת לשילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, ובמיוחד במגזר ההיי-טק....

השקעות אימפקט