Si3 – Social Impact Investment in Israel

Si3 (השקעות באימפקט חברתי בישראל) היא יוזמה של מגבית בריטניה- UJIA – שמוסיפה נדבך נוסף לפילנתרופיה המסורתית, בפתיחת ערוץ השקעות אימפקט בישראל. Si3 משתמשת בגישה מתקדמת בכדי להניע את השינוי החברתי בישראל על ידי השקעה בפרויקטים בעלי השפעה חברתית גבוהה, המחזקים את הקהילות החלשות ביותר.

פרויקט השקעות אימפקט של קרן מנומדין: שיתוף פעולה עם Si3 לקידום השקעות אימפקט חברתי בישראל.

פרויקט השקעות אימפקט של קרן מנומדין: שיתוף פעולה עם Si3 לקידום השקעות אימפקט חברתי בישראל.

האתגר

תמיכה פילנתרופית מסורתית התבססה על אמונה, רגש והענקת מענקים לפי מדיניות כללית. בשנים האחרונות ישנה הבנה כי פילתנרופיה מסורתית אינה עובדת בצורה יעילה, וכי קשה יהיה להשיג פיתרון לבעיות חברתיות מהותיות ללא נתינה מושכלת ורצון לראות תוצאות מדידות.

ההזדמנות

קרן מנומדין הצטרפה לועדת ההשקעות של SI3 המשקיעה ביזמים, ארגונים ויוזמות בישראל שמטרתם יצירת השפעה חברתית בת קיימא, מדידה ומועילה, לצד תשואה פיננסית. Si3 השקיעה בעשרות פרויקטים בעלי השפעה חברתית בתחומים כגון התחדשות עירונית, מיקרו-מימון וחיזוק העדה האתיופית, החברה הבדואית, הקהילה החרדית ואוכלוסיית הילדים בעלי המוגבלויות בישראל.

Si3 – השקעות אימפקט חברתי בישראל: המיזם החברתי אלסנאבל קייטרינג.

Si3 – השקעות אימפקט חברתי בישראל: המיזם החברתי אלסנאבל קייטרינג.

פרויקטים דומים

אב טיפוס

Academy Impact

האקדמיה היא חממה למחקר ופיתוח של מושגים חדשניים בעלי פוטנציאל השפעה...

אב טיפוס

Housing Fund for People With Disabilities

קרן הדיור לאנשים עם מוגבלויות הוקמה במטרה לפתח מכשיר פיננסי בעל...

בריאות

Biobeat

פלטפורמת הניטור הרפואי של Biobeat מודדת מדדים חיוניים באופן מדויק, באמצעות...

השקעות אימפקט