תוכנית הרווחה הלאומית:
מהדורת חרבות ברזל

תוכנית רווחה לאומית, יישומית ומקיפה שמבטיחה התמודדות יעילה של מערכת הרווחה בישראל עם השלכות המלחמה. התוכנית פועלת לחיזוק חוסנה החברתי של מדינת ישראל באמצעות מערכות התמיכה, תוך חיזוק המרקם החברתי.

הרקע

אירועי השבעה באוקטובר 2023 והמלחמה שפרצה בעקבותיהם הציבו אתגרים מורכבים בפני מערכת הרווחה בישראל. הפגיעות הקשות באזרחים ובחיילים בשבת השחורה ובחודשי המלחמה, תלאות החטופים ובני משפחותיהם, המצוקה של מאות אלפי המפונים, הקשיים של המשפחות השכולות והפצועים, הצורך לבנות מחדש את הקהילות ההרוסות – כל אלה ניצבו לפתחה של מערכת הרווחה, שנאלצה לתת להם מענה בתוך זמן קצר ביותר וללא הכנה מוקדמת. ניכר כי מערכת הרווחה תצטרך לספק מענים ראויים לצרכים הללו לאורך תקופת הלחימה וגם במשך תקופה ארוכה לאחריה.

האתגר

אנשי מערכת הרווחה נתנו מענה מהיר ומקיף לצרכים המגוונים של נפגעי ההתקפה והמלחמה, מענה שהתאפיין גם במעורבות התנדבותית נרחבת, יוזמות אזרחיות ותמיכה של ארגונים לא ממשלתיים שחיזקו את מערכת הרווחה ואפשרו מוכנות מרשימה ברמה הארצית והמקומית.

עם זאת, מגבלות רבות שאפיינו את מערכת הרווחה בתקופה שקדמה למלחמה העיבו על נכונותה העמוקה לספק רווחה לכל הזקוקים לה. עם המגבלות הללו נמנים מחסור חמור בתקציבים, היעדר תשתיות ראויות, אילוצי כוח אדם ובראשם המחסור בעובדים סוציאליים, ופערים ניכרים בנגישות לשירותי רווחה במקומות שונים בארץ.

תוכנית הרווחה הלאומית גובשה בעיצומה של המלחמה כמיזם משותף של קרן מנומדין, האוניברסיטה העברית ומשרד הרווחה והביטחון החברתי במטרה לחזק את מערכת הרווחה בישראל ולאפשר לה להעניק מענה לכל הזקוקים לה. בתמונה (מימין לשמאל): פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' מיכל אלמוג-בר, פרופ' ג'וני גל, חיים טייב, השר יעקב מרגי, פרופ' אשר בן-אריה

תוכנית הרווחה הלאומית גובשה בעיצומה של המלחמה כמיזם משותף של קרן מנומדין, האוניברסיטה העברית ומשרד הרווחה והביטחון החברתי במטרה לחזק את מערכת הרווחה בישראל ולאפשר לה להעניק מענה לכל הזקוקים לה. בתמונה (מימין לשמאל): פרופ’ מימי אייזנשטדט, פרופ’ מיכל אלמוג-בר, פרופ’ ג’וני גל, חיים טייב, השר יעקב מרגי, פרופ’ אשר בן-אריה

ההזדמנות

תוכנית הרווחה הלאומית רווחה בעקבות המלחמה היא תוכנית יישומית ומקיפה, אשר מבטיחה מענה טוב ויעיל של מערכת הרווחה לאתגרים שמציבה מלחמת חרבות ברזל. המיזם נולד בעקבות הטלטלה שעוברת מערכת הרווחה בישראל מאז פרוץ המלחמה והוא מתווה את הדרך ליצירת מערכת רווחה הערוכה לאתגרים הרבים הצפויים בפני מדינת ישראל בעתיד. התוכנית גובשה בעיצומה של המלחמה כמיזם משותף של קרן מנומדין, האוניברסיטה העברית וחוקרי הרווחה הבכירים בישראל, בהובלת פרופ’ גוני גל, והוגשה לשר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי.

תוכנית הרווחה כוללת שמונה־עשר פרקים, ומציעה מענים מותאמים הן לנפגעים הישירים והן לנפגעים העקיפים של המלחמה. מתוך כך, מתייחסת התוכנית לאוכלוסיות המפונים, לאוכלוסיות שנפגעו באירועי השבעה באוקטובר, למשפחות הנפגעים וההרוגים ולאוכלוסיות החלשות. בין המלצותיה הבולטות: הקמת מנגנונים שיאפשרו מיצוי זכויות חברתיות וכלכליות מהיר, השוואת הטבות לבני ובנות זוג משרתי המילואים, הרחבת הסיוע לנפגעי טראומה, הרחבת גורמי החוסן, עיגון בחוק של זכויות משפחות החטופים, הקמת אתרים מוסדרים לתושבים מפונים ועוד.

תוכנית הרווחה הלאומית רווחה בעקבות מלחמה היא מהדורה מעודכנת של התוכנית הלאומית הזכות לרווחה טובה שהגישה קרן מנומדין לשר הרווחה הקודם, מאיר כהן, בשנת 2022, שעיקריה כבר מיושמים בשטח. יישומה של התוכנית יבטיח מערכת רווחה בעלת חוסן, הערוכה לשעת חירום גם ברמה המערכתית, גם ברמת השירותים וגם בהתאמה למאפייניהן של קהילות שונות, ויעגן את הזכות לרווחה טובה בשגרה ובחירום.

פרויקטים דומים

שותפויות · משנת 2020

תוכנית הרווחה הלאומית:
הזכות לרווחה טובה

תוכנית רווחה לאומית יישומית, אשר מתווה מפת דרכים עבור מקבלי ההחלטות...

שותפים: קרן מנומדין, האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון חרוב, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שותפויות · משנת 2023

התוכנית לקידום חוסן רשותי

תוכנית ייעודית לקידום יכולתן של רשויות מקומיות באזורי קו העימות להעניק...

שותפים: קרן מנומדין, רשויות מקומיות, גופים וארגונים רלוונטיים

חינוך ותעסוקה · משנת 2019

הדרך הטובה

מיזם המספק לצעירים וצעירות מוכשרים באנגולה תוכנית תמיכה, העצמה והדרכה לפיתוח...

שיתופי פעולה בין-מגזריים