מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי

מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי מתעתד לפתח תשתית משפטית ואקדמית לחיבור מרכיבי הזהות הישראלית ושילובה בשיח הציבורי. המרכז, שפועל בתוך הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, עורך פעילות מחקרית, חינוכית, ציבורית ותרבותית ענפה, אשר מבוססת על שיח ביקורתי ומכיל בין שונים, מחויבת למתן ביטוי ומענה לצרכים, להעדפות, לאמונות ולחששות של כל זרמי החברה, ומעצבת מנהיגות ישראלית קשובה.
המרכז חוקר ומוביל את תהליכי בירור זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל מתוך אמונה בפוטנציאל הגלום בהם להוביל להסדרים, שיאפשרו אחווה ושגשוג.

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין: המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי. אלעד קפלן, מנהל המרכז, בשיחה עם חברי כנסת. התמונות באדיבות מרכז מנומדין.

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין: המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי. אלעד קפלן, מנהל המרכז, בשיחה עם חברי כנסת. התמונות באדיבות מרכז מנומדין.

האתגר

השילוב “יהודית ודמוקרטית” עומד ביסוד זהותה ומשפטה של מדינת ישראל. אך בעוד ורוב הציבור בישראל לא רואה בין הערכים הללו סתירה, בשנים האחרונות מתעצם העימות הציבורי בין הקבוצה הרואה בערכי הדמוקרטיה איום על זהותה היהודית של המדינה, לבין הקבוצה המזהה איום בכל סממן יהודי.

ההזדמנות

מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי משמש כבית האינטלקטואלי של העמדות, האמונות והמאוויים הרואים את השילוב “יהודית ודמוקרטית” בזהותה של מדינת ישראל כאפשרי ומבטיח.

לצד הקונגרס הישראלי, שמבקש לגשר על המתח המתמשך בין זהותה היהודית לזהותה הדמוקרטית של המדינה בתהליך ציבורי רחב של בניית הסכמות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, משמש המרכז, שפועל במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, כמוקד אקדמי לעיסוק בשאלות התיאורטיות, הנורמטיביות והמוכוונות-מדיניות הנובעות מהצימוד החוקתי בהגדרה המקובלת לזהותה של ישראל “כמדינה יהודית ודמוקרטית”, תוך הבנה כי ישנן דרכים לפשר ולגשר על המתח המובנה בתוכה.

המרכז מציע קורסים ותוכניות מחקר לסטודנטים, מפעיל תוכנית חינוכית בבתי ספר תיכון ברחבי הארץ ופועל ציבורית מול שופטי בית המשפט העליון, עורכי דין ומקבלי החלטות בכל הרמות.

פרויקטים דומים

חינוך ותעסוקה

אקסטרא-טק: שילוב נשים חרדיות בתעשיית ההייטק

אקסטרא-טק (Extra-Tech) הוא מיזם השמה ייעודי המעניק לנשים חרדיות מצטיינות כלים...

פרויקט פילנתרופיה אסטרטגית של קרן מנומדין של פיתוח מנהיגות דרוזית

מנהיגות · משנת 2020

א’עלאם

המיזם פועל לקידום הקהילה הדרוזית והחברה הישראלית כולה באמצעות פיתוח מנהיגות...

הקונגרס הישראלי. פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן ופרופ' אליקים רובינשטיין, יו”ר הפורום המייעץ של הקונגרס הישראלי.

החברה הישראלית · משנת 2017

הקונגרס הישראלי

מיזם חברתי יחיד מסוגו, אשר פועל לחזק את החוסן החברתי של...

פילנתרופיה אסטרטגית