ifeel – Online Therapy

Ifeel היא פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת לאנשים מכל העולם להתמודד עם קשיי היום-יום ולהעצים את רווחתם הרגשית. על ידי רשת של פסיכולוגים מורשים ומתמחים בתחומים מגוונים, הפלטפורמה מאפשרת גישה לבריאות הנפש בצורה פשוטה יותר. באופן זה ליותר אנשים יש גישה לטיפול פסיכולוגי, ללא חסמים פיזיים, כלכללים או רגשיים, ולשיתוף הסיפור האישי שלהם.

פרויקט השקעות אימפקט של קרן מנומדין: הפלטפורמה הדיגיטלית לקבלת טיפול רגשי ופסיכולוגי Ifeel.

פרויקט השקעות אימפקט של קרן מנומדין: הפלטפורמה הדיגיטלית לקבלת טיפול רגשי ופסיכולוגי Ifeel.

האתגר

אנשים רבים מתקשים לקבל טיפול פסיכולוגי בעקבות סטיגמות חברתיות נלוות והחשש לאיבוד הפרטיות והאנונימיות. בנוסף, ישנו המכשול הכלכלי, כאשר טיפולים פסיכולוגיים עלולים להיות מלווים בהוצאות כלכליות משמעותיות.

ההזדמנות

פלטפורמת ifeel מאפשרת לכל אדם גישה 24/7 לטיפול רגשי ופסיכולוגי ב17 תחומים שונים, בצורה מקוונת, אנונימית או גלויה, על ידי תשלום שבועי קבוע הנמוך ביותר מ50% מהתעריפים המקובלים בתחום. כאשר המטופל מעביר את המידע הראשוני אודותיו, צוות הפסיכולוגים יודעים לזהות את היעדים הטיפוליים ולהסביר כיצד הטיפול המקוון יכול לעזור בהתגברות על הקשיים. כל מטופל מקבל פסיכולוג מתאים המלווה אותו לאורך כל התהליך.

פרויקטים דומים

בריאות

Biobeat

פלטפורמת הניטור הרפואי של Biobeat מודדת מדדים חיוניים באופן מדויק, באמצעות...

בריאות

EyeControl

EyeControl שואפים לשפר את איכות החיים ויכולת התקשורת של חולי ניוון...

החברה הישראלית

Si3 – Social Impact Investment in Israel

Si3 (השקעות באימפקט חברתי בישראל) היא יוזמה של מגבית בריטניה- UJIA...

השקעות אימפקט